เลเวลของประเทศและสถาบันการศึกษา

#immigrationriskrating ไม่ใช่เรื่องใหม่ และเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนพอจะรู้เรื่องนี้กันมาอยู่แล้ว แต่สำหรับน้องๆมือใหม่หลายๆคนที่กำลังหาข้อมูลในการไปเรียนต่อและทำวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย น่าจะยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ดี วันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลยค่ะ

คือทางสถานทูตออสเตรเลียเปลี่ยนการพิจารณาวีซ่าแบบทั่วไป มาใช้ระบบวีซ่าที่เรียกว่า SSVF (Streamlined Student Visa Framework) ตั้งแต่ปี 2016 โดยหัวข้อสำคัญข้อหนึ่งของระบบนี้คือ “Immigration risk rating” หรือ ระดับความเสี่ยงทางด้าน immigration นั่นเองค่ะ
ระดับความเสี่ยงด้าน immigration นี้มีแบ่งย่อยออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของประเทศ (Country) และของสถาบันที่เราเลือกเรียน (Institution) โดยเค้าก็จะนำความเสี่ยงมา Plot เป็นตาราง โดยความเสี่ยงทั้งสองแบบจะแยกเป็น:
Level 1 ความเสี่ยงน้อยสุด
Level 2 ความระดับเสี่ยงกลาง
Level 3 ความเสี่ยงระดับสูง
ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยนับเป็นประเทศ Level 2 คือเสี่ยงระดับกลาง โดยการเลือกสถาบันจะมีผลต่อความเสี่ยรวมที่พิจารณาจากทั้งความเสี่ยงของประเทศและสถาบันรวมกัน
พูดง่ายๆก็คือ สำหรับนักเรียนจากประเทศเลเวล 2 ถ้าเราเลือกสถาบัน
a) Level 1 หรือ 2 เราจะถูกจัดเป็นความเสี่ยงแบบ Streamlined คือความเสี่ยงรวมเสี่ยงน้อย ซึ่งกรณีนี้ไม่จำเป็นจะต้องยื่นหลักฐานการเงินหรือผลสอบไอเอลในการยื่นขอวีซ่านักเรียน (แต่อิมมิเกรชั่นมีสิทธิ์เรียกหลักฐานเพิ่มเติมจากเราได้เสมอ)
b) แต่ถ้าเลือก Level 3 เราจะถูกจัดเป็นความเสี่ยงรวมแบบ Regular เสี่ยงมาก ซึ่งเวลายื่นวีซ่าเราจะต้องยื่นหลักฐานการเงินให้ครบ รวมถึงผลสอบไอเอลด้วย หากลงเรียนคอร์สในระดับ Vocational ขึ้นไป
โดยเลเวลนี้จะมีการปรับเปลี่ยนโดยอิมมิเกรชั่นทุก 6 เดือน ซึ่งเค้าจะใช้การพิจารณาจากหลายปัจจัยมาจัดอันดับเลเวลนี้ค่ะ
ในเรื่องของเลเวลประเทศและสถาบันการศึกษาก็ประมาณนี้ค่ะ พี่หวังว่าจะได้ไว้เป็นไกด์ไลน์ในการพิจารณาเลือกสถาบันให้เหมาะกับตัวน้องๆแต่ละคนนะคะ

Leave a Comment

Scroll to Top