เรียนและทำงานที่ประเทศออสเตรเลีย

Work & Study หรือการเรียนไปทำงานไปที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นโครงการที่คนไทยนิยมไปกันมากๆ โดยเป็นการไปเรียนภาษาหรือเรียนคอร์สสายอาชีพกับโรงเรียนที่เราเลือกผ่านการสมัครเรียนและยื่นวีซ่าโดยเอเจนซี่ ซึ่งเราจะสามารถทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยในระหว่างที่เราเรียน งานที่นักเรียนสามารถเลือกทำได้ ก็มีให้เลือกสมัครหลากหลายสาขา อาทิเช่น งานร้านอาหาร, บราริสต้า, รับส่งอาหาร, แพ็คสินค้าตามโรงงาน, งานเลี้ยงเด็ก, งานคลีน, แคชเชียร์, งานนวด และอื่นๆอีกมากมาย โดยโครงการนี้สามารถเข้าร่วมได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือจะทำงานแล้วก็สามารถไปได้ ตลอดทั้งปี (การจะขอวีซ่าได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับประวัติของแต่ละคนด้วย)

วีซ่านี้จะเป็นวีซ่า Subclass 500 หรือที่ทุกคนเรียกกันว่าวีซ่านักเรียน วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้นักเรียนอาศัยในออสเตรเลียเพื่อเข้าเรียนแบบเต็มหลักสูตรของสถาบันที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลออสเตรเลียจะไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอวีซ่านักเรียนแบบตายตัว แต่เกณฑ์การพิจารณาวีซ่าก็มีหลายเงื่อนไข ดังนั้นทางที่ดีที่สุดแนะนำให้ติดต่อสอบถามทีมงานเพื่อประเมินเคสให้น้องๆได้เลยนะคะ

          

เมืองหลัก ๆ ที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียน และโรงเรียนที่มีคุณภาพในแต่ละเมือง ซึ่งสามารถกดเมืองที่สนใจด้านล่าง 

Scroll to Top